در حال انتقال به آدرس درخواستی

نماینده‌ای که به ظریف گفت «غلط کرده» رای نیاورد + عکس