در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا به محض تایید سازمان ملل...