در حال انتقال به آدرس درخواستی

روایت نقوی از سخنان جلیلی در نشست کمیسیون برجام ساختار تحریم ها باقی می ماند/سازوکاری در برجام برای...