در حال انتقال به آدرس درخواستی

مراسم قرائت بیانیه مشترک ظریف و مورگرینی تا یک ساعت دیگر/ آخرین دقایق تحریم ها