در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد خط و نشان مجلس برای گرانی/«مردم منتظر رفع تحریم بودند نه افزایش گرانی»