در حال انتقال به آدرس درخواستی

فراز و فرود بورس در دولت یازدهم/ سوغات دولت یازدهم در 26ماه گذشته برای بازار بورس چه بود؟