در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش 61 - صاحب‌دلی دید سگ حامله در شکم آن سگ‌بچگان...