در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت الله هاشمی: مسئله‌ی ایران و عربستان عجیب است / پس از نامه ای که به ملک عبدالله در مورد شیخ نمر...