در حال انتقال به آدرس درخواستی

سومین قرارداد با خودروساز مطرح بزودی امضا می شود/گردش مالی50 میلیارد دلاری