در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایران ایر برای خرید 20 فروند هواپیما با «ای.تی.آر» ایتالیا قرارداد منعقد کرد