در حال انتقال به آدرس درخواستی

لاریجانی: عواملی در دولت گذشته نمی گذاشتند مذاکرات به نتیجه برسد