در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری در بیانیه‌ای درباره جزئیات رفع تحریم‌ها: رفع تحریم‌های ایران در راستای منافع ملی آمریکاست/...