در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف گفت «بسیاری از شب‌ها بخاطر نگرانی از سنگینی مسئولیت خوابم نمی‌برد» / وزیر به کریمی قدوسی گفت...