در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - یک درخواست از بانک مرکزی: لطفا جزئیات 142هزار تراکنش بعد برجام را منتشر کنید...