در حال انتقال به آدرس درخواستی

تصویب 14 طرح جدید به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی امتیاز دهی - تی...