در حال انتقال به آدرس درخواستی

مقام روسی: قیمت نفت بین 40 تا 60 دلار نوسان خواهد داشت - تی نیوز