در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی در مصاحبه با شبکه‌های رادیویی فرانسه اعلام کرد محورهای مذاکرات سفر رئیس جمهور در سفر هفته...