در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آغاز فصل جدید همكاری های نفتی ایران و ایتالیا/از صادرات نفت تا مشاركت در پارس جنوبی