در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مقام آلمانی: ایران یکی از پرفرصت ترین بازارهای زمان معاصر است