در حال انتقال به آدرس درخواستی

استاندار تهران: انتظار این تعداد رد صلاحیت‌ها را نداشتم / بالاخره باید کسی وجود داشته باشد که مردم...