در حال انتقال به آدرس درخواستی

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر کرد توضیحی در مورد فتوای حجاب دختران در خارج برای تحصیل