در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - تاکید بغداد بر ادامه روابط دوستانه با عربستان به رغم درخواست‌های مردمی