در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی خطاب به کاسبان تحریم: نگران نباشید با رفع تحریم ها دکان شما کساد نمی شود/2/