در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد آمار ضد و نقیض از تعداد خودروهای فروخته‌شده با وام 25 میلیون تومانی