در حال انتقال به آدرس درخواستی

آمریکایی‎ها دهان سگ هارشان را در ترکیه ببندند / انتقام، پاسخی است که دیکتاتور ترکیه بزودی دریافت...