در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تورم آذرماه کاهش یافت/تورم نقطه به نقطه 9.9 درصد