در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رییس جمهوری هفته آینده به ایتالیا و فرانسه سفر می کند/ جزئیات و برنامه های سفر