در حال انتقال به آدرس درخواستی

(تصاویر)دیدار وزیرخارجه‌آلمان‌با آیت‌الله‌هاشمی