در حال انتقال به آدرس درخواستی

با ادعای دخالت ایران در حادثه 11 سپتامبر مبلغ غرامت آمریکا از ایران به بیش از 21 میلیارد دلار افزایش...