در حال انتقال به آدرس درخواستی

بر اساس آمارهای گمرک کره جنوبی صادرات نفت ایران به کره در ماه مارس 81 درصد افزایش یافت