در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس اتاق بازرگانی ایالت نیدر زاکسن آلمان خبر داد مذاکره با دو شرکت خودروساز برای سرمایه‌گذاری در...