در حال انتقال به آدرس درخواستی

حضور خودروسازان آلمانی در ایران قطعی است/ نهایی شدن مذاکرات با فرانسوی‌ها و در جریان بودن مذاکره با...