در حال انتقال به آدرس درخواستی

یادی از مخالفان برجام چند روز پس از اجرا/ دلواپسان چه می‌گفتند؟