در حال انتقال به آدرس درخواستی

وعده 5 اسفند سایپا به افزایش سرمایه زامیاد محقق نمی شود/ خبری از مجوز نیست