در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - نوبخت: "صفدرحسینی" یکی از ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور است