در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد حمایت معکوس از صنعت پالایشگاهی کشور؛ خوراکی که قرار بود تخفیف بگیرد اما با نفت...