در حال انتقال به آدرس درخواستی

جزییات دیدار روحانی با فعالان اقتصادی فرانسه