در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نفت آذربایجان: قیمت نفت با توافق طرح فریز نفتی به بشکه‌ای 50 دلار می‌رسد