در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تخت روانچی: خبر تاخیر در اجرای برجام صحت ندارد/برنامه ایران در صورت تحریم های جدید