در حال انتقال به آدرس درخواستی

یادداشت/ سیدنظام‌الدین موسوی آقای روحانی! فعلاً «کرسنت» و «اردوغان» حاشیه امن دارند نه رسانه ها