در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - حمایت «محمود عباس» از مواضع عربستان در قبال ایران