در حال انتقال به آدرس درخواستی

انتخاب قدرتمندترین مرد سال مجله فوربس ولادیمیر پوتین، قدرتمندترین مرد سال 2015 /مرکل از اوباما سبقت...