در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به فارس خبر داد خرید بخشی از سهام ایران‌خودرو توسط فیات در مرحله...