در حال انتقال به آدرس درخواستی

طی روزهای اخیر ایران موشک بالستیک 2هزار کلیومتری با خطای 8 متر آزمایش کرد