در حال انتقال به آدرس درخواستی

طرح تولید همزمان آب و برق با توربینهای گاز 170 مگاواتی - گروه مپنا