در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری احمدی نژاد در آمریکا در سکوت دلواپسان/ مقصد، فروش نفت 140 دلاری مشخص شد...