در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - گفت و گوی تلفنی روحانی و اولاند؛ تاکید بر مبارزه با خشونت و افراطی گری