در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت نفت در آستانه 50 دلاری شدن/ رکورد 6 ماه گذشته شکسته شد