در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - خبرگزاری فرانسه: روحانی و اولاند پنجشنبه دیدار می کنند