در حال انتقال به آدرس درخواستی

دو خودروساز مدارکی برای افزایش سرمایه نداده اند/ مجوز 6.9 هزار میلیاردی